Menu

dsx 1

Mirage DSX është digital gama kamera drejtkëndëshe e cila ka një fushë të madhe pamje i projektuar për përdorimin në whole-body procedures, SPECT kardiologjike dhe planar imaging procedures. Mirage DSX drejtkëndëshe kombinon teknologjinë më të avancuar digjitale të detektor me kontrollin e automatizuar dhe me saktësi mekanike. Interface me operatorin është lidhur përmes sistemit MIRAGE. Sistemi siguron efikasitetin maksimal me operacion të njëkohshëm të MIRAGE Aquisition dhe Mirage Përpunimim (Processing). Menaxhimi i të dhënave të pacientit dhe arkivore është bërë e lehtë nga protokolle të automatizuar dhe me dialog të thjeshtë menu.

A doni të dini më shumë rreth Mirage DSX?

Ju lutemi të keni një vështrim në broshurën tonë.

LIDHJΕ