Menu

Mirage DST - XLi është një dual detektor - kënd të ndryshueshme sistem, i cili siguron fleksibilitet dhe efikasitet të jashtëzakonshme për të gjitha llojet e imazheve bërthamore.

Konfigurimi përfshinë:

  • 180˚ for single-pass whole-body studimeve dhe tomography të përgjithshme
  • 90˚ për efikasitet të lartë kardiak SPECT dhe supine ose prone spine tomography
  • 75˚ ose 60˚ 75o për të parë first-pass exams ose çfarëdo angulation ju zgjidhni.

Gantry dixhital robotikë jep rezultate të shpejta me saktësi fleksibilitet, dhe efikasitet.

A doni të dini më shumë rreth Mirage DST-XLi?

Ju lutemi të keni një vështrim në broshurën tonë.

LIDHJΕ