Menu

Mirage DST është një dual detektor - kënd të ndryshueshme sistem, i cili lejon të jetë i pozicionuar në një kënd apo paralel me njëri-tjetrin. Me fushën e pamjes ( FOV ) të detektorëve (300 X 400 UFOV ) prodhon imazhe me cilësi të lartë si whole-body studimeve dhe tomography të përgjithshme SPECT kardiologjike dhe planar imaging procedures.

A doni të dini më shumë rreth Mirage DST?

Ju lutemi të keni një vështrim në broshurën tonë.

LIDHJΕ