Menu

 

Mirage DS7 është digital gama kamera rrethore e cila ofron kosto- efektive dhe të performancës se lartë për përdorimin në whole-body procedures, SPECT kardiologjike dhe planar imaging procedures.

Me detektor dixhitale të teknologjisë se lartë, Mirage DS7 jep imazhe të shkëlqyera. Gantry dixhital robotikë jep rezultate të shpejta me saktësi të jashtëzakonshme.

A doni të dini më shumë rreth Mirage DS7?

Ju lutemi të keni një vështrim në broshurën tonë.

LIDHJΕ