Menu

VA SPECT kamera, për përdorim të përgjithshëm në mjekësi bërthamore.

QuantumCam është për përdorim të përgjithshëm gama kamera me madhësi dhomë kërkesë minimale. Në fakt, asnjë sistem tjetër SPECT në treg nuk ka nevojë kaq sipërfaqe të vogël instalimi, por nga ana tjetër jep fleksibilitet të tillë në pozicionimin detektor, për përdorimin në whole-body procedures, SPECT, kardiologjike dhe planar imaging procedures.

Me lëvizjen e krevatit të kalibruar dhe fiks QuantumCam jep dizajn shumë të hapur, jo- claustrophobic për pacientin, modern dhe me lehtësi përdorimi.

A doni të dini më shumë rreth QuantumCam?

Ju lutemi të keni një vështrim në broshurën tonë.

LIDHJΕ