Menu
Loading

New dhe të rinovuar (refurbish) sisteme gama-kamera* * *

QuantumCam

DDD-Diagnostic me dy detektor dixhital gama-kamera dhe me kënd të ndryshueshëm* * *Më shumë...

CorCam

DDD-Diagnostic fix 90 gradë me dy detektor dixhital gama-kamera* * * Më shumë...

Solo

DDD-Diagnostic celular (mobile) me një detektor dixhital gama-kamera për planar imaging procedures* * * Më shumë...

Mirage DS7

Segami me një detektor rrethorë dixhital gama-kamera* * *Më shumë...

Mirage DSX

Segami me një detektor drejtkëndëshe dixhital gama-kamera* * *Më shumë...

Mirage DST-XLi

Me dy detektor drejtkëndëshe të gjerë dixhital gama-kamera* * *Më shumë...

Mirage DST

Me dy detektor drejtkëndëshe dixhital gama-kamera* * *Më shumë...

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7

LIDHJΕ